Buffalo
Buffalo

Record Class

86 4/8

buffalo

Trophy Class

80

 top10green

firstnophoto2

Hunter - John Lopes

Score - 108 2/8

Date Taken - 23 November 1987

secondnophoto2

Hunter - Jamie Molloy

Score - 107 6/8

Date Taken - 11 August 2014

thirdnophoto2

Hunter - Craig Miller

Score -107

Date Taken - 8 May 1982

 4nophoto2

Hunter - Bruce Weribone

Score - 106 2/8

Date Taken - 15 October 1985

 5John Teitzal5Buf

Hunter - John Teitzel

Score - 104

Date Taken - 29 June 2015

 6nophoto2

Hunter - Alexander Kitching

Score - 103 4/8

Date Taken - 25 September 2014

 7nophoto2

Hunter - Graham G Cash

Score - 102 6/8

Date Taken - 10 June 2010

 8nophoto2

Hunter - Rohan Walker

Score - 102 6/8

Date Taken - 7 November 2015

 9nophoto2

Hunter - John Scott

Score - 102 2/8

Date Taken - 11 September 2003

 10nophoto2

Hunter - Bruce Weribone

Score - 101 4/8

Date Taken - 22 July 1987

 

11nophoto2

Hunter - Ben Beumer

Score - 101 4/8

Date Taken - 3 December 1983

     

top10green